לפני הגיעך למעבדה חשוב מאד לקרוא ולדעת

לפני הגיעך למעבדה חשוב מאד לקרוא ולדעת :

לפני הגיעך למעבדה חשוב מאד לקרוא ולדעת
  1. אין המעבדה אחראית לחומר שנמצא על הדיסק הקשיח או על התקנים חיצוניים במכשיר שנמסר לאיבחון ולתיקון.
    במהלך הבדיקה והתיקון עלול להימחק המידע בחלקו או במלואו ולכן באחריות הלקוח לבצע גיבוי למידע המצוי על גבי המכשיר ועל גבי התקנים חיצוניים שנמסרו למעבדה.

  2. האבחון והצעת המחיר ניתנים בהתאם לתקלה עליה דיווח הלקוח בעת מסירת המכשיר, במהלך התיקון ולאחריו עלולות להימצא תקלות נוספות אותן לא ניתן היה לאתר טרם התיקון ותיקונן יהיה כרוך, בחלק מהמקרים, בעלות נוספת.

  3. אחריות המעבדה הינה בגין התיקון אותו ביצעה ושעליו חוייב הלקוח בלבד.

  4. הצעת המחיר ניתנת בעלות של 100 ש"ח שיקוזזו מהתשלום עבור התיקון כשיבוצע, התיקון כרוך במתן אישורו של הלקוח, עם זאת, תיקון במחיר של עד 250 ש"ח כולל מע"מ יבוצע על ידי המעבדה ללא קבלת אישור מהלקוח.

  5. בימי שישי קליטה ושחרור מכשירים בלבד (אין טכנאים).

לפני הגיעך למעבדה חשוב מאד לקרוא ולדעת

שרות לקוחות גדול מורכב מרגעי אמת קטנים